Skip Navigation

Поздравления !

Когато някой попита: „Какъв цвят си?”, кажете му „iMA Доминиращ цвят: Синьо”!

За вас и за другите хора е важно да знаете вашият iMA цвят, така че те да общуват ефективно с вас като говорят на вашия език.

Има 4 универсални iMA диалекта. Вие и другите с Доминиращ цвят Синьо говорите един език и общувате естествено.

Хората с iMA Доминиращ цвят Синьо са неасертивни, използват повече дясното полукълбо на мозъка си (мислят визуално и обработват информацията интуитивно и едновременно, първо гледат цялата картина и после отделните детайли) и измерват личната си ценност чрез вниманието на другите и дълбочината на взаимоотношенията.

Тези, които говорят другите 3 диалекта, могат да се научат да използват iMA и да променят начина си на комуникация с вас като говорят по начин, по който за вас ще е по-лесно да слушате.

Когато това стане, общуването, доверието и сътрудничеството ще се повишат, а стресът и напрежението ще се намалят.

iMA Доминиращ цвят Синьо накратко

Вие сте приятен, сътрудничещ, сърдечен, подкрепящ, екипен играч.

Имате нужда от уверение, че сте харесвани, а личните уверения, че се справяте добре с работата си ви помагат да се чувствате комфортно в нея.

Вие сте умели в сътрудничеството с другите в екипа и имате успокояващо влияние в група. Предпочитате да говорите на първо име, когато работите с други хора сте търпеливи и внимателни.

Когато сте под стрес, можете да станете нерешителни и да се колебаете как да действате. За да се повиши вашата ефективност, хора с Доминиращ цвят Синьо, трябва понякога да казвате „не”. Завършвайте задачите си без да сте свръхчувствителни към чувствата на другите, бъдете самоуверени и искайте да стигнете по-далеч от вашата зона на комфорт, като поемете повече рискове.

Вашият iMA цвят казва на другите откъде идвате... и кой iMA диалект предпочитате да говорите. Когато общуват с вас или с други хора с доминиращ цвят Синьо другите могат да увеличат разбирането, ако те са:

  • Любезни
  • Неасертивни
  • Последователни
  • Безкористни
  • Открити
  • Подкрепящи вашите чувства
  • Откровени
Gift shop Акредитирани Практикуващ

For more information on how iMA can dramatically transform the way you manage your company, go to http://iMAtechnology.co.uk or call:

UK: 44-(0)1525-634210

To retake the questionnaire click here.